středa 26. června 2013

PWB


Nechceme delegovat politiku jinam
O prekaritě s Precarious Workers Brigade

Londýnský kolektiv akademiků a umělců Precarious Workers Brigade se zaměřuje na prekérní pracovní podmínky v kulturní a akademické sféře jako systémový problém. Je možné na tomto základě vybudovat hnutí?

Jakým způsobem bojujete proti prekérním pracovním podmínkám?
Sbíráme poznatky a to pomocí kolektivního mapování situace spolu s těmi, kteří jsou postiženi prekaritou a nestabilitou v práci či v soukromí. Vyhledáváme a kontaktujeme instituce, které nabízejí pracovní stáže a praxe za podezřelých podmínek, pořádáme workshopy a diskuse se studenty a absolventy vysokých škol, organizujeme přímé akce a pomáháme s podobnými aktivitami spřízněných skupiny působících ve sféře vzdělání, kultury, umění i mimo ni. Spolupracujeme například s Asociací pracovníků z Latinské Ameriky (LAWAS). Dá se říci, že smyslem existence naší skupiny je napojit se i na osoby a skupiny z jiných oblastí. Účastnili jsme se spolu s LAWAS akcí proti zátahu proti pracujícím migrantům ze strany Agentury hraniční kontroly působící při Ministerstvu vnitra Velké Británie (na našich stránkách najdete informační kartičku pro migranty). Podpořili jsme akce uklízečů a uklízeček v kulturních institucích nebo Boycott Workfare – kampaň proti nucené práci pro ty, kteří pobírají dávky v nezaměstnanosti. Ale především se podporujeme navzájem a snažíme se v tom všem vyznat.

Jaké lidi vaše skupina přitahuje?
Naše skupina je sestavena převážně z těch, kteří působí v oblasti vzdělávání a umění, ale jsou mezi námi také studenti, současní a minulí stážisté a praktikanti. Lidé k nám přichází, protože zažili vykořisťování a snaží se pochopit, co se jim stalo a chtějí proti tomu bojovat.

Jaké skupiny obyvatel Londýna jsou prekaritou nejvíce ohroženy?
Všechny skupiny jsou ohroženy, krom těch bohatších vrstev společnosti. Veškerá práce je prekérní, i když podmínky v některých sektorech – např. v potravinovém průmyslu a v případě migrantů - jsou obtížnější než jinde a nyní v době „krize“ a „škrtů“ se situace obecně zhoršila. Při plánování našich aktivit vycházíme z míst a podmínek, v nichž se sami nacházíme, ale snažíme se dosáhnout i jinam, všude tam, kde je to možné.

Na jaké obtíže narážíte, když se snažíte organizovat pracující na volné noze?
Neřekli bychom, že se snažíme někoho „organizovat“. Nabízíme lidem, aby se k nám připojili a organizovali sami sebe. Byli jsme i ve školách, pořádali jsme tam workshopy „neprofesionálního vývoje“, v rámci kterých jsme se snažili řešit otázky studentské praxe a zaměstnávání studentů školami. Ale samozřejmě tu existuje řada problémů.
To, proti čemu bojujeme – prekarita – sama vytváří ty největší překážky, plyne z ní nedostatek času, energie, peněz a řada různých pracovních povinností. Nezbývá mnoho času účastnit se schůzek, dojíždět na ně, býváme vyhořelí, máme zdravotní problémy – včetně těch duševních, trpíme nucenou migrací, problémy s povolením k pobytu, musíme pečovat o druhé. To vše naši činnost dost stěžuje. S podobnými problémy se ale potýká kdokoliv, kdo se pokouší o organizaci rozptýlené pracovní síly ve městech, lidí, kteří nepracují u výrobní linky, ale spíše v takzvané „sociální továrně.“
Neoddělujeme pedagogický rozměr našich aktivit od jejich organizačních aspektů – snažíme se poukázat na nesamozřejmost naší situace: například pracovní praxe, tak, jak fungují dnes, jsou relativně nedávným fenoménem. Nebyly tu odjakživa, přestože jejich rétorika naznačuje, že je to něco, čím musel projít každý. Poukazujeme na to, že kulturní pracovníci vydělávají méně, než je průměrná mzda ve Velké Británii. A co je asi nejdůležitější – soustředíme se na problémy a frustrace lidí - touhu, idealismus a romantické představy, které jsou pohonnou hmotou kulturního a akademického sektoru.
Věříme, že je důležité začít tam, kde se sami nacházíme a nedelegovat politiku jinam. Často slýcháme od lidí, kteří pracují v kulturní a akademické sféře, že politika se děje jinde a někomu jinému. Myslíme si ale, že je důležité začít v místech, kde působíme jako umělci, kulturní pracovníci, učitelé a tak dále. Potom je možné utvářet spojení transversálně, napříč obory, uchopit konkrétní kauzy na pozadí systémových problémů a napojit se na další skupiny a aktivity. Vytváříme podpůrné struktury a společné prostory, kde můžeme nově promýšlet naše touhy a představy, které se v současnosti upínají k individualizovanému, kompetitivnímu a hierarchizovanému životu. Místo toho mohou být postaveny na jiných formách společné kultury a vzdělávání. Přestože je to těžké, lidé jsou rozptýlení všude možně a energie se nám mnohdy nedostává, setkáváme se vždy jednou za čtrnáct dní a snažíme se věci udržet v chodu tak, aby se lidé mohli připojovat a zase odpojovat, jak jim to dovoluje jejich životní situace.

Zdá se nám, že přestože lidé jsou si vědomi svých i společenských problémů, raději zůstávají pasivními pozorovateli. Co s tím? Stačí je v takovém případě pouze informovat?
Šíříme povědomí o problému, to je součástí naší kampaně, která ale rovněž cílí na změnu postoje. Lidé možná vědí, že tu jsou nějaké problémy, ale artikulovat je jako systémový sociální problém spíše než osobní selhání je prvním krokem k nějaké aktivitě. Pomáhá to totiž lépe pochopit, jak fungují strukturní problémy související s prekaritou, umožňuje to budovat solidaritu s ostatními a lépe chápat, jakých aktivit je třeba. Vycházíme z tradic militantního výzkumu, kolektivního bádání a feministických kampaní, které neoddělují produkci vědění od konkrétních akcí. Neoperujeme s nějakou už hotovou diagnózou vykořisťování, ale pracujeme společně na tom, abychom porozuměli tomu, co zažíváme a jaké společenské mutace tyto podmínky produkují. Na základě toho vyvíjíme strategie a taktiku, například přímé akce. Píšeme dopisy institucím, v nichž pojmenováváme špatné pracovní podmínky, které uchazečům nabízí, a snažíme se je zahanbit, snažíme se vztáhnout naše akce k širším sociálním hnutím.

Liší se nějak umělci od ostatních prekérních postav – doktorandů, praktikantů, migrantů, služební třídy či manuálně pracujících?
Co se týče obecných pracovních podmínek, v tom se nijak neliší. Všechny skupiny, které zmiňujete, čelí různým problémů, které jsou specifické pro konkrétní situaci a kontext. Existuje představa práce v kulturní sféře (a intelektuální práce obecně), která je spjata s příslibem svobody a seberealizace, což například u práce v sektoru služeb neplatí. Umělec symbolizuje někoho, kdo následuje nějaké poslání, volání, pro něhož je práce něco více než jen „kšeft“. Touha dělat něco, co milujete, vás může činit více náchylnými vůči vykořisťování. Pokud jste ochotni udělat cokoliv, jen abyste byli schopni vytvořit umělecké dílo (a umělecké školy vás vychovávají k tomu, abyste uměleckou práci stavěli před vše ostatní), pak vyhledáváte krátkodobé smlouvy, částečné úvazky, práci v oblasti služeb, jen abyste měl čas a prostor věnovat se svému umění a zároveň nějak vyjít. Umělci proto nebývají jen umělci - zvláště po nedávných škrtech v kultuře se mnoho z nich stává součástí těch dalších skupin, které jste jmenovali. Manuálně pracují anebo jsou zaměstnaní ve službách. Nejdůležitější je, jak z obecného hlediska uchopíte složitost takového profesního života a identity, která je s tím spojená.

Čím dále více umělců tematizuje problémy prekarity ve svých uměleckých dílech. Myslíte si, že to může být efektivní nástroj pro boj proti prekaritě?
Prekarita a obecněji politická témata přicházejí v umělecké světě znovu do módy. Jenže často je tomu tak, že přestože se dílo tímto problémem zabývá, prekarita zároveň není zkoumána v kontextu dotyčného projektu a fungování instituce, v níž je dílo vystaveno. Problém tedy trvá. Radikální obsah uměleckého díla nestačí k tomu, aby se takové dílo stalo efektivním nástrojem, je nutné se zaobírat také materiálními podmínkami produkce dotyčného projektu nebo akce. Býváme oslovováni, abychom se účastnili výstav, kde se naše práce může jevit jako umělecké dílo. Podobné nabídky ale obecně odmítáme. Vymysleli jsme otevřený pracovní a etický kodex, který nám usnadňuje rozhodování a nutí nás držet se problematiky, kterou se snažíme řešit. Pokud něco publikujeme či se účastníme veřejných akcí v uměleckém kontextu, vždy řešíme materiální podmínky té které situace a snažíme se zajistit, aby u našeho příspěvku byla zveřejněna tabulka s informacemi o produkčních podmínkách dotyčného projektu.

Věříte v existenci prekariátu, tj. nějaké nové třídy?
Tímto se příliš nezabýváme. Chápeme, že pojem prekariát jako třída může mít své analytické a strategické opodstatnění v určitých situacích a kontextech, ale skrývá také potenciální nebezpečí a omezení. Prekarita označuje podmínky, které se týkají práce, bydlení či našich životů – toho, jak chápeme naši budoucnost a tak dále. Týká se mnoha sfér a způsobů života a práce a pokud ji takto zúžíme, může přijít o svoji užitečnost.

Prekérní práce ale také přináší řadu pozitivních pocitů, především nezávislosti. Lidé si své svobody velice váží a jsou ochotni ji hodně obětovat. Mělo by se to kritizovat?
Známe transparenty z Itálie sedmdesátých let, které oslavovaly prekaritu a stavěli ji proti pracovní disciplíně v továrnách. To, o co tehdejší lidé bojovali a o co bojujeme také, je prekarita, jejíž podmínky si určujeme sami – ne vláda, korporace nebo trh. Nedává smysl mluvit o prekaritě jako o něčem špatném nebo dobrém.
Zpochybňování a kritika „systému“ může být kontraproduktivní v tom smyslu, že lidi nechává paralyzované a demoralizované, to nás trápí. Je nutné brát v úvahu motivy těch, kteří vstupují do akademického nebo kulturního sektoru, ale zároveň poukazovat na jiné formy práce, odlišné typy prostorů, alternativní ekonomie a tak dále a podpořit ostatní v tom, aby hledali praktické způsoby vzájemné výpomoci.

Spolupracujete s odbory? Jak se díváte na jejich současnou činnost ve Velké Británii?
Často se účastníme odborářských akcí a mluvíme s nimi o problémech studentských stáží a pracovních praxí. Někteří z nás jsou členy. Podporujeme odborové aktivity a jsme rádi, když se k nim lidé připojují, pokud je to pro ně možné. Pracujete-li ale na volné noze, pak tu možná neexistují odbory, do kterých byste mohli vstoupit, zvlášť pokud nezůstáváte na jednom místě, ale cestujete. Rovněž pokud máte vícero prací a pracovních identit, může pro vás být těžké se s konkrétními odbory ztotožnit.

Pokud stávky a vyjednávání prostřednictvím odborů představovaly hlavní způsob tradiční ochrany práv pracujících, jaké nástroje mají k dispozici prekérní pracovníci?
To je samozřejmě velká otázka a odpovědi na ni můžeme nalézt pouze pomocí kolektivních experimentů a pokusů. Nemá smysl spoléhat se na tradiční nástroje, pokud nereflektují realitu dnešních pracujících lidí. Účastnili jsme se například diskusí kolem „kreativní stávky“ a řešili možnost stávky praktikantů a stážistů v Londýně, ale hned jsme narazili na všechny možné překážky, s nimiž by se podobné akce potýkaly. Čeká nás ještě hodně práce, abychom se vůbec ustavili jako kolektiv nebo společenství, jež by si vůbec dokázalo představit, že se zbaví obsedantní soutěživosti. Chtěli bychom vyvinout takové formy vzájemné podpory, které by nám umožnily stávkovat a artikulovat společné požadavky. To je bod, v kterém se momentálně nacházíme.

Co si myslíte o základním příjmu? Myslíte, že by mohl vyřešit některé problémy prekérních pracovníků?
Náš kolektiv myšlenku základního příjmu podporuje jako pokus nově pojmout vztahy mezi prací a příjmem. Lidé dnes často pracují zadarmo, což signalizuje, že v naší společnosti už mzda není spolehlivým prostředkem rozdělování bohatství. Požadavek mzdy je ale vždy provizorní – chceme být zaplaceni, ale rovněž víme, že námezdná práce je nutně odcizená. Debaty kolem bezpodmínečného základního příjmu odpovídají na některé otázky, ale jsme ještě daleko od toho, abychom to uvedli do praxe, alespoň ve Velké Británii.

Jaká je vaše představa alternativního světa života a práce vůči prekérní současnosti?
Můžeme tu zavzpomínat na Marxe a jeho představu, že jednou budeme moci půl dne pracovat, odpoledne chytat ryby a večer číst filozofii. Ale vážně –prostě jen chceme důstojnější život, méně ústrků ze strany trhu, šéfů, privatizovaných úřadů práce, bank, pronajímatelů našich bytů. Chceme mít větší kontrolu nad svým vlastním životem. Škrty zničily ostrůvky, kam jsme se mohli dříve uchýlit – squatty, sociální podporu, granty. Proto nyní cítíme tyto ústrky bolestněji. Boj proti prekaritě je často motivován etickou představu „lepšího života“, v němž nesoutěžíme všichni proti všem, abychom ukořistili něco z už tak mizerných zdrojů. Mohli bychom ale začít u života a práce, jehož cílem by nebylo obohacování bohatých a rozšiřování jejich pravomocí.

Dokážete si představit spolupráci s politickou stranou (nebo dokonce její založení), která by usilovala o řešení situace prekérních pracovníků?
Zakládat politickou stranu vskutku nechceme. Politické strany, které se soustředí jen na jeden problém, nebývají příliš efektivní. Velká Británie představuje jeden z nejméně demokratických politických systémů v Evropě, který nenechává příliš prostoru pro menší strany a každý rok se posouvá více doprava. A to už vůbec nemluvě o legální korupci, spolupráci mezi politickými a korporátními elitami, návratu k moci tradičních horních tříd či dominanci pravicových vlastníků médií. Ve Španělsku, Řecku a dalších zemí probíhá debata, že bychom se neměli od zastupitelské politiky zcela odvrátit a že je třeba bojovat i o tento prostor. My ale chceme být více při zemi a náš úkol chápeme jako budování společenství, které by nám umožnilo porozumět tomu, kdo jsme a jak můžeme bojovat spolu s ostatními o více důstojnosti a rovnosti v našich životech a práci. Zapatisté jednou řekli, že k tomu, abychom mohli sedět okolo vládního stolu, je třeba nejprve společně postavit ten stůl. Tato úvaha je nám blízká.

Poslední otázka: revoluce nebo reforma systému?
To je stará otázka, kterou by bylo třeba pojmout z různých stran, než bychom na ni mohli vůbec začít odpovídat a to by trvalo vskutku dlouho. Potácet se na okrajích systému, který nesnášíme, aspoň v podobě, v níž existuje dnes, evidentně nestačí. Proč se dnes zdají i ústupky poválečného sociálního státu jako zcela nemožná utopie? Debaty v devadesátých letech o tom, jestli je třeba moc „vytvořit“ (John Holloway atd.) nebo ji „převzít“ (ve smyslu útoku na Zimní paláce a tak podobně) byly důležité, protože poukázaly na to, že je možné předjímat společnost, v níž chceme žít, novými způsoby sdružování tady a teď. Nemá smysl odsouvat spravedlnost a rovnost a tak dále do doby „po revoluci“. Skrze naši kolektivní činnost musíme stavět jinou společnost už dnes – tím, jak se k sobě vztahujeme, jak jednáme ve světě. Tato mikropolitika musí jít ruku v ruce s makropolitickými strategiemi, spojenectvím, sociálními hnutími. Jedná se vždy o dva kroky – každodenní reformu a revoluci.

Precarious Workers Brigade je londýnský kolektiv, jehož členové působí v akademické a kulturní sféře. Skupina se zformovala v roce 2008 a bojuje za bezplatné vysoké vzdělání a proti práci zdarma. V současnosti se zaměřuje především na takzvané bezplatné pracovní praxe. V nedávné době například zahájila kampaň, v rámci které píše otevřené dopisy konkrétním kulturním institucím, které nabízí bezplatné stáže a praxe, jejichž náplní je práce, jež by za normálních okolností byla vykonávána placenou silou. Společně se spřízněnou skupinou Carrot Workers Collective (Kolektiv mrkvových pracovníků) sestavili manuál Surviving Internship: A Countre Guide to Free Labour in the Arts (Jak přežít praxi. Subverzivní průvodce prací zdarma v uměleckém sektoru) a Training for exploitation? Towards an alternative curriculum (Vzdělání pro vykořisťování? O alternativních učebních osnovách)